Loading

Оновлені правила нарахування класифікаційних балів

02/09/2021

Image

 

Оновлені правила визначення категорій учасників

 

*Синім кольором виділені зміни відносно попередніх правил.

 

Вікова категорія пари/соло

 • В парі вікова категорія визначається по старшому з партнерів.
 • Учасники або пари можуть бути зареєстровані також у наступну старшу вікову категорію, але не більш ніж на одну.
 • Реєстрація в молодшу категорію не можлива.

 

Класова категорія пари/соло

 • Перелік класів: Дебют, Школа, Н, Е, D, C, B, A, S. Існуючий клас Атестація ліквідовується і всі танцюристи будуть переведені в Дебют
 • В парах класова категорія визначається класом обох партнерів.
 • У випадку різниці рівня обох партнерів пари в один клас – класова категорія визначається наступним чином: (сума балів обох партнерів + межа переходу по класу вищому одного з партнерів) / 2. У випадку результату < ніж межа переходу – клас пари зараховується як нижчий. В протилежному випадку – вищий. У випадку різниці рівня партнерів в більше, ніж один клас – клас пари визначається, як середній між класами обох партнерів.

Приклад 1. Різниця в один клас. Партнер – Е клас, 5 балів. Партнерка D клас, 10 балів. В даному випадку межа переходу з Е в D клас 22 бали. Відповідно: (5+10+22)/2 = 18.5, що є меншим, ніж межа переходу. Парі визначається клас Е.

Приклад 2. Різниця в один клас. Партнер – Е клас, 15 балів. Партнерка D клас, 19 балів. В даному випадку межа переходу з Е в D клас 22 бали. Відповідно: (15+19+22)/2 = 28, що є більшим, ніж межа переходу. Парі визначається клас D.

Приклад 3. Різниця в два класи. Партнер – Е клас, Партнерка С клас. Парі визначається клас D.

 • Планується показ класу пари в особистих кабінетах.
 • Учасники та пари можуть бути зареєстровані на клас вище, але не більш ніж на один. За винятком змагань, які проводяться від Організації, де дозволяється участь у двох чи більше класах.
 • Реєстрація в нижчий клас не можлива.
 • Дані правила будуть застосовуватись для нарахування класів у категоріях «Соло».

 

Нарахування класифікаційних балів

Таблиця нарахування балів

Місце пари/учасника

Кількість пар/учасників в категорії

 

4

5 10

11 16

17 22

23 28

29 34

35 40

41 46

47 52

53 58

59 64

65 70

71 76

77 82

83 88

89 94

95  100

1

1

2

3

3

4

4

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

6

2

 

1

2

2

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

5

3

 

1

1

2

2

2

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

 

 

1

1

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

3

4

5

 

 

1

1

1

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

6

 

 

 

1

1

1

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

7

 

 

 

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

8

 

 

 

 

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

3

9

 

 

 

 

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

10

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

11

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2

12

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

13

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

14

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

15

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

16

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

2

17

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

1

1

1

1

1

1

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-18-19

-20-21

-22-23

-24-25

-26-27

-28-29

-30-31

- 32-33

 

 • ЛИШЕ учасники/пари, що попали в 1/3кращих учасників змагань отримують бали згідно таблиці.
 • Якщо к-ть учасників/пар не ділиться рівно на 3 – це число округлюється до найближчого числа, що ділиться на 3.

 

Кількість балів для переходу із класу в клас:

 • З Н в Е – 22 балів (нарахування в класі Н здійснюється по двох програмах автоматично).
 • З Е в D – 22 балів
 • З Dв С – 24 балів
 • З С в В – 26 балів
 • З В а А – 28балів
 • З А в S – 30 балів

 

 • При проведенні змагань по програмі 10 танців – бали нараховані згідно таблиці, нараховуються вобох програмах.
 • При участі учасника/пари в категорії класом вище – відбувається нарахування 1 балу за участь у вищому класі. Виняток – категорії Open, RisingStar, по яким додатковий бал не нараховується.

 

Якщо пара складається з партнерів різних класів – нарахування балів відбувається у кожного з них по своїм правилам:

 • При участі пари в категорії з класом нижчим ніж у одного з партнерів – нарахування балів партнеру з вищим класом не відбувається
 • При участі пари в категорії з класом вищим, ніж у одного з партнерів – нарахування балів партнеру з вищим класом відбувається згідно таблиці, а партнеру з нижчим класом – як учаснику, який приймає участь у більш високому класі.
 • В рейтингових/Open категоріях (без обмеження класу) бали нараховуються від кількості пар рівного і вищого класу, згідно таблиці.

Якщо в змаганнях приймають участь пари Н, E, D, C, B, A, S класів, то нарахування балів для пар:

 • Н класу – від загальної кількості пар
 • Е класу – від кількості пар E, D, C, B, A, S класів
 • D класу – від кількості пар D, C, B, A, S класів
 • C класу – від кількості пар С, B, A, S класів
 • B класу – від кількості пар B, A, S класів
 • A класу – від кількості пар A, S класів
 • S класу – від кількості пар S класу

 

Класи Дебют та Школа.

 • Дебют – кожна участь у змаганнях = 1 бал. Перевід у наступний клас при досягненні 10 балів.
 • Школа – кожна участь у змаганнях = 1 бал. Перевід у наступний клас при досягненні 20 балів.